Last updated: October 21,

TERMA & SYARAT

PLATFORM e-D&D : SAVING.FUND.EXCHANGE

Nama Pelanggan :

No ID Pelanggan :

Tarikh :

Introducer/Saudagar :


Bahagian A : Platform e-D&D

1. Pengenalan & Definisi

1.0 Platform e-D&D SaFE adalah satu Platform atas talian kepada pelanggan KGT bagi membeli produk Dinar & Dirham, perkhidmatan simpanan produk, penjualan kembali produk, penukaran produk samada dalam bentuk denominasi atau produk- produk lain yang ditawarkan dibawah rangkaian Platform.

1.1 Platform ini bukan perkhidmatan kewangan atau deposit seperti institusi kewangan, pelaburan dan perbankan.

1.2 Fungsi utama Platform adalah menguruskan pembelian aset dinar dan dirham pelanggan serta menawarkan kaedah pencairan samada melalui penjualan kembali atau pertukaran dengan lain-lain produk yang ditawarkan.

1.3 Perkhidmatan simpanan adalah tertakluk kepada caj simpanan yang akan dikenakan kepada pelanggan mengikut denominasi atau berat dinar atau dirham tersebut.

1.4 Pelanggan boleh mendaftar dan menguruskan secara layan diri di Platform bagi urusniaga yang dikehendaki.

1.5 Penggunaan platform e-D&D Safe ini adalah tertakluk kepada terma dan syarat.

1.6 Terma dan syarat mungkin boleh berubah dari semasa ke semasa dan akan dipaparkan pada Platform e-D&D.

1.7 Pihak Pengurusan KGT berhak untuk meminda terma-terma dan syarat tanpa memberi sebarang notis.

1.8 Definisi

Platform e-D&D Safe

Platform Digital bagi pengurusan Dinar & Dirham Keluaran KGT yang berfungsi untuk pembelian produk, Simpanan Produk, Penjualan balik produk, penukaran produk kepada produk lain yang

sama nilai.

Kelantan Gold Trade

Syarikat yang diperbadankan dibawah akta syarikat 2016, didaftarkan pada 28 Oktober 2008, beralamat di Ting 3, Bangunan PMBK, Jalan Kuala Krai, 15050, Kota Bharu Kelantan

Pelanggan

Pemegang akaun e-D&D SaFe, tertakluk kepada terma dan syarat Platform e-D&D safe dari semasa ke semasa.

The Aqad

Kontrak pembelian dan penjualan Dinar & Dirham

Merujuk kepada urusniaga kontrak penjualan dan pembelian emas dan perak (Dinar & Dirham) yang mana terdapat tawaran dan penerimaan antara KGT dan pelanggan, pelanggan hendaklah dengan teliti membaca dan memahami terma dan syarat dan bersetuju dengan harga jualan KGT dan apa – apa perkara sebelum meneruskan urusniaga. Tiada polisi pemulangan semula oleh KGT selepas pelanggan bersetuju dengan terma dan syarat yang

dinyatakan kecuali terdapat kecacatan pada produk yang dibeli.


Wakalah

Wakalah merujuk kepada pihak wakiI yang telah diberi kuasa oleh

KGT untuk menjalankan tugasnya bagi menyempurnakan urusniaga antara pelanggan. Ianya mungkin melibatkan kos pengurusan.

Harga Jualan

Harga jualan yang ditawarkan kepada pelanggan di dalam Platform e-D&D

Harga Belian

Harga pembelian balik produk oleh KGT di dalam Platform e-D&D Safe.

Pengaktifan

Merujuk kepada pembelian pertama dengan minima RM 20.00/ 1 Dirham.

Matawang

Ringgit Malaysia

Semua nilaian produk dinilai dengan Ringgit Malaysia

Produk

Dinar Emas 917 & Dirham Perak 999

Bentuk simpanan

Dirham: Merujuk kepada strata yang bermaksud pemilikan bersama oleh para penabung yang bersandarkan kepada aset perak yang ada di dalam peti simpanan KGT.

Dinar: Merujuk kepada jumlah dinar dengan kuantiti, berat dan

ketulenan yang dibeli oleh pelanggan di simpan dibawah peti simpanan KGT.

Pengeluaran

Pengeluaran mengikut denominasi yang tersedia dan kuantiti, berat dan ketulenan di dalam akaun pelanggan.

Simpanan Minima

Pelanggan hendaklah meninggalkan 1 Dirham simpanan di dalam akaun e-D&D Safe.

Waktu Perniagaan KGT

24 jam

Waktu Operasi Pejabat KGT

Ahad – Khamis ( 9.00 Pagi – 4.30 petang )

Tidak termasuk cuti umum dan cuti pelepasan am.

Bahagian B : Terma & Syarat Pelanggan

1.0 Pendaftaran dan pembukaan akaun Pelanggan adalah bersetuju ;

1.1 Bahawasanya, dengan pelanggan mendaftar untuk menggunakan platform e-D&D Safe, pelanggan bersetuju untuk memeterai perjanjian antara Kelantan Gold Trade Sdn Bhd dan Pelanggan.

1.2 Bahawasanya kedua-dua pihak akan mematuhi semua peruntukan undang-undang berkaitan yang sedang berjalan yang mana umur pelanggan hendaklah 18 tahun dan ke atas serta merupakan warganegara.

1.3 Pendaftaran satu akaun untuk satu nama/pemegang kad pengenalan/passport yang sah.

1.4 Pelanggan hendaklah memasukkan dan mengesahkan butiran pengenalan diri dengan menyerahkan secara digital salinan kad pengenalan diri / passport, alamat email dan no telefon yang disahkan.

1.5 Platform e-D&D akan membuat pengesahan bagi transaksi dan urusniaga melalui TAC yang akan dihantar melalui no telefon yang berdaftar.

1.6 Operasi Platform e-D&D Safe adalah melalui laman sesawang dan aplikasi.

1.7 Pelanggan hendaklah mengaktifkan akaun dengan membuat belian minima RM 20.00 bersamaan 1 Dirham. Selepas pengaktifan akaun, pelanggan boleh melayari dan menggunakan perkhidmatan di dalam sistem pelayaran Platform e-D&D Safe.

1.8 Waktu operasi Platform e-D&D Safe adalah 24 Jam. Pelanggan boleh mengakses platform pada bila-bila masa dan di mana-mana.


2.0 Pembelian Produk

2.1 Pelanggan boleh mula membuat pembelian produk di Platform e-D&D Safe selepas pengesahan dan pengaktifan akaun oleh pihak KGT.

2.2 Pelanggan yang membeli produk di Platform akan diberikan tax berinvois dengan keterangan belian seperti jenis produk, kuantiti, berat , ketulenan.

2.3 Produk-produk yang dibeli di dalam Platform akan disimpan oleh KGT dengan caj simpanan yang dikenakan kepada pelanggan.

2.4 Semua produk-produk yang disimpan di KGT adalah di jamin keselamatan oleh takaful.

2.5 Caj-caj simpanan adalah berbeza mengikut jenis produk, berat dan ketulenanan produk tersebut.

2.6 Pelanggan pada bila-bila masa, boleh mengakses Platform e-D&D Safe bagi memeriksa baki simpanan atau membuat apa-apa urusniaga berkaitan simpanan pelanggan.

2.7 Pelanggan hendaklah membaca semua penulisan yang berkaitan dengan jualan, prospektus atau dokumen tawaran yang lain serta Terma dan Syarat yang disediakan sebelum membuat pembelian.

2.8 Dinar & Dirham yang dibeli di dalam Platform adalah disandarkan dengan Dinar & Dirham fizikal di dalam peti simpanan KGT.

2.9 Harga jualan dan belian adalah ditentukan oleh KGT dengan mengambil kira faktor- faktor yang relevan, pandangan dan prinsip-prinsip shariah termasuklah keadaan pasaran emas dunia dan tempatan, ekonomi dan matawang.

2.10 Pelanggan hendaklah memahami risiko-risiko dalam urusniaga emas dan perak sebelum membuat urusniaga ;

2.10.1 Risiko Pasaran : risiko perubahan harga pasaran emas dan perak adalah risiko biasa dalam urusniaga emas dan perak dunia. Pelanggan hendaklah mempunyai pengetahuan bagi menguruskan risiko tersebut dan mengetahui dengan lebih teliti implikasi terhadap urusniaga emas dan perak.

2.10.2 Risiko Perubahan Undang-undang : Terdapat juga risiko-risiko lain seperti perubahan dalam peruntukkan undang-undang yang boleh memberi kesan baik/buruk kepada urusniaga emas dan perak.

2.10.3 Risiko Force Majeure : Merujuk kepada risiko atas situasi luar jangka yang berterusan termasuk; bencana alam, peperangan, pandemik, kemalangan, banjir dan lain-lain.

3.0 Pengeluaran,pindahaan dan penutupan akaun

3.1 Pelanggan boleh mengeluarkan produk di dalam platform e-D&D Safe melalui ibu pejabat KGT dan cawangan-cawangan wakalah KGT.

3.2 Pelanggan boleh membuat minimum pengeluaran produk fizikal dari platform e-D&D adalah sebagaimana berikut : (e-Dinar : ½ Dinar) (e-Dirham : 1 Dirham)

3.3 Pelanggan boleh memohon pengeluaran di dalam platform dan memilih produk, denominasi dan lokasi untuk tujuan pengeluaran.

3.4 Platform akan memaparkan maklumat-maklumat pengeluaran kepada pelanggan. Pelanggan boleh memilih dan membuat pengesahan hasil daripada maklumat tersebut.

3.5 Sekiranya pelanggan tidak dapat hadir ke lokasi, pilihan penghantaran secara pos juga disediakan.

3.6 KGT akan mengenakan caj -caj tertentu bagi penghantaran produk.

3.7 Produk yang dihantar melalui pos adalah dibawah tanggungjawab pelanggan sepenuhnya.

3.8 Platform e-D&D Safe juga menyediakan perkhidmatan pindahan simpanan. Pelanggan boleh memindahkan simpanan kepada akaun pelanggan yang lain.


3.9 Pelanggan yang membuat pindahan simpanan kepada pelanggan lain hendaklah memasukkan no akaun pelanggan yang hendak dipindahkan aset tersebut.

3.10 Pelanggan boleh memeriksa butiran transaksi selepas pemindahan dibuat dan memeriksa baki simpanan.

3.11 Platform e-D&D Safe akan meminta pengesahan bagi urusan pemindaan aset simpanan tersebut melalui TAC ke nombor telefon berdaftar.

3.12 Sekiranya pelanggan ingin mengambil semua simpanan di dalam Platform, maka akaun pelanggan akan ditutup oleh KGT. Bagi simpanan akan datang, pelanggan hendaklah membuat permohonan pengaktifan balik kepada KGT melalui platform e-D&D Safe.

3.13 Bagi penutupan akaun dimana simpanan dibawah nilai 1 Dirham, maka KGT akan membayar nilai tara baki simpanan pelanggan tersebut. Proses pengkreditan hasil jualan adalah sebagaimana proses penjualan produk kepada KGT Kembali.

4.0 Penukaran

4.1 Penukaran adalah salah satu perkhidmatan bagi pelanggan membuat penukaran dinar dan dirham kepada barangan/perkhidmatan yang mempunyai nilai tara yang sama dengan simpanan pelanggan.

4.2 Pelanggan boleh menggunakan perkhidmatan penukaran ini di dalam rangkaian Platform e-D&D Safe yang ditawarkan oleh rakan perkhidmatan KGT.

4.3 Nilai tara produk dinar dan dirham serta barangan yang ingin ditukarkan adalah tertakluk kepada nilaian Ringgit Malaysia.

4.4 Nilai tara tukaran adalah tertakluk kepada caj-caj dan kos-kos yang relevan pada budi bicara KGT boleh dikenakan kepada pelanggan.

4.5 KGT adalah secara mutlak boleh menentukan kadar pertukaran nilai dirham dan dinar dari semasa ke semasa.

4.6 Pelanggan juga boleh menggunakan tunai/kad/perbankan internet bagi menampung baki tukaran barangan selepas ditolak nilai simpanan dinar dan dirham pelanggan sebagaimana nilaian yang ditetapkan KGT.

4.7 Harga barangan mungkin tertakluk kepada caj penghantaran oleh rakan perkhidmatan KGT.

4.8 Pelanggan juga boleh membuat tukaran barangan di premis-premis rakan perkhidmatan KGT melalui kaedah pindahan / QR Code.

5.0 Penjualan Produk kepada KGT

5.1 Pelanggan, boleh pada bila-bila pada waktu operasi Platform e-D&D Safe untuk menjual kembali produk kepada KGT dengan melakukan arahan melalui platform atau hadir ke cawangan-cawangan wakalah yang berhampiran.

5.2 Kuantiti jualan produk adalah minama 1 Dirham.

5.3 Jumlah produk yang dijual kepada KGT akan diambil sebagai deposit sekuriti sehingga proses -proses berkaitan dilakukan oleh KGT bagi memasukan hasil jualan kepada pelanggan.

5.4 Pelanggan boleh membatalkan permohonan penjualan kembali kepada KGT sebelum proses kelulusan oleh pegawai KGT diperolehi.

5.5 Proses penerimaan dan pengesahan penjualan kembali kepada KGT adalah dalam tempoh 1 hari bekerja dari tarikh arahan/permohonan oleh pelanggan.

5.6 Hasil jualan kepada pelanggan akan dibayar oleh KGT dengan mengkreditkan hasil jualan tersebut ke dalam akaun bank pelanggan berdasarkan tempoh masa seperti berikut :


Proses penerimaan dan pengesahan penjualan balik kepada KGT adalah sebelum atau pada pukul 4.30 petang pada hari Operasi Pejabat KGT. KGT akan kreditkan wang hasil jualan pada 3 hari bekerja. Tertakluk kepada kelulusan bank penerima.

6.0 Konsep Syariah

Konsep utama Syariah yang digunakan adalah:

6.1 Wakalah merujuk kepada suatu kontrak di mana satu pihak, sebagai Pemilik (muwakkil) membenarkan pihak lain sebagai ejennya (wakil) untuk melakukan sesuatu tugas dalam perkara-perkara yang berkemungkinan diberikan, dengan atau tanpa pengenaan fi. Di bawah produk ini, KGT telah melantik. kakitangan untuk menguruskan platform bagi tujuan jual/beli akaun dinar dirham ke/dari pelanggan bagi pihak KGT

6.2 Bai` Sarf merujuk kepada penjualan mata wang. Secara teknikal, ia adalah penjualan wang untuk wang seperti penjualan emas untuk emas dan perak untuk perak. Di bawah kontrak Bai` Sarf, pelanggan akan membeli emas dan perak daripada pihak KGT di dalam bentuk dinar dan dirham pada harga belian (dalam Ringgit Malaysia) di mana harga belian emas tersebut akan ditetapkan dan disebut oleh pihak KGTdi bawah Harga Jualan dan pihak KGT akan membeli semula emas tersebut daripada pelanggan semasa jualan kembali pada harga jualan emas (dalam Ringgit Malaysia) di mana harga jualan akan ditentukan dan disebut oleh pihak KGT di bawah Harga Belian.

6.3 Wadi`ah merujuk kepada kontrak di mana aset diletakkan dengan pihak yang lain untuk disimpan dengan selamat. Dalam kontrak Wadi`ah, terdapat penjaga (wadi`); dan pendeposit simpanan (mudi`) bagi aset tersebut (secara kolektif dirujuk sebagai "pihak kontrak"). Mana-mana pihak bagi suatu kontrak Wadi'ah boleh memasuki kontrak Wadi'ah melalui ejen (wakil).

6.4 Wa`d merujuk kepada janji atau akujanji, merujuk kepada satu ungkapan terhadap komitmen yang diberikan oleh salah satu pihak kepada yang lain untuk melaksanakan sesuatu tindakan pada masa akan datang. Wa`d akan digunakan dalam kes di mana KGT menyediakan akujanji kepada pelanggan untuk belian semula emas. Ini mungkin ditawarkan kaedah dan kadar tertentu oleh pihak KGT sebagaimana terma dan syarat.

Bahagian C : Akuan Pelanggan

Adalah saya telah membaca dan memahami terma dan syarat perjanjian, saya tanpa paksaan mengaku bersetuju untuk memasuki dan memeterai perjanjian ini dengan pihak KGT dan bertanggungjawab atas pengendalian akaun di Platform ini dibawah kendalian dan tanggungjawab saya. Saya juga faham akan kesan-kesan pengingkaran dibawah mana-mana klausa sekiranya saya tidak mengendalikan akaun saya dengan bertanggungjawab.

Nama Pelanggan No Kad Pengenalan No ID Akaun


Appendik

Caj simpanan

RM 5 / dinar RM 5/ wafer

Caj penghantaran

RM 10 bagi (1-200 dirham) Semenanjung

RM 15 bagi (201-300 dirham) Semenanjung

RM 15 bagi (1-200 dirham) Sabah/Serawak

RM 20 bagi (201-300 dirham) Sabah/Serawak

RM 10 bagi dinar Semenanjung RM 15 bagi dinar Sabah/Serawak

Caj pertukaran

RM 2 akan dikenakan bagi setiap penukaran dirham kepada dinar